SM 2009
 Strömstad-Tanum

 Bankgiro: 362-8435

  Epost till oss:
 info@osm2009.se

 Webbmaster:
 Bengt Bivrin

 Webbhotell:

SM-logo
Huvudsponsor(er):
STRÖMSTADS
KOMMUN


TANUMS
KOMMUN
Kosterhavets nationalpark

Träningspaket Kasen

Kasenkartan 2008 Denna karta ligger "vägg i vägg" med avlysta områden för långdistans-SM, med Idefjordens tillbyggda och delvis renoverade klubbstuga på kartan. Läs mer om den här!

Kartan kommer att användas under Gränsjakten dagarna direkt efter sprint-SM 2009, och träningsbanorna läggs av Göran Olsson, Idefjordens SK.

Kartritare är Morten Dalby som också tidigare under 2008 slutfört karteringen av SM-områdena längre åt sydost. Kartan är därmed ritad efter precis samma norm och bedömning som SM-området och berg i dagen-tecken finns numera med på även denna karta. Kasenområdet med klubbstugan som utgångspunkt, har under åren använts för flera tävlingar helt sedan huset byggdes i början av 70-talet, och kartor har getts ut i olika skepnader vid flera tillfällen. Detta blir den sjätte utgåvan sedan 1970. Utgångspunkt för träning blir från stugan vid Kasen och därifrån nås även den imponerande utsiktsplatsen på Dragonkullen.

Terrängen är till stora delar mycket lik den som är avlyst inför SM. Större relativt flacka höjdpartier, avgränsade av sprickdalar med ett stort antal branter, kännetecknar terrängen och är precis det som väntar SM-deltagarna i september 09. Kartans västra och norra del (ännu ej rekad) omfattar sluttningarna ner mot Idefjorden, och uppvisar som mest nivåskillnader från havsyta till 170 m.ö.h. Då kartan gränsar till avlysta områden är förstås även vegetationen i området också synonym med SM-terrängen.

De större höjdplatåerna och bergstopparna ligger 100-170 m.ö.h., och är s.k. impediment, alltså ej produktiv skogsmark, vilket medför att de i stort sett är och bör förbli förskonade från skogsbruk. SM-terrängen i sept. 09 uppvisar också till stora delar samma impediment.

Ladda hem en beskrivning av träningspaketet!

Silversponsor:

Unionen
Nordby Supermarket
Bohus-Dals Skogsplantor
Swedbank
Ramböll
Strömstad Bokhandel
SM Sport
Kosteradventure
TanumStrand
Folkhälsorådet
Godishuset
Simap
Strömstad Däck och Fälg Strömstad Trä
Guns Hälsokost Logo Vasco
  Ateljé Kvarnstugan

Skapad: 2009-01-18. Senast uppdaterad: 2009-03-21